ELEKTRO TERAPIJA

ELEKTRO TERAPIJA

ŠTA JE ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija je upotreba električne energije kao medicinskog tretmana. Elektroterapija uključuje niz tretmana pomoću električne energije za smanjenje bolova, poboljšanje cirkulacije, popravljanje tkiva, jačanje mišića i podsticanje rasta kostiju, što dovodi do poboljšanja u fizičkom funkcionisanju.

Jedinica za elektroterapiju obično se sastoje od uređaja koji je povezan žicama sa jastučićima ili vakumima za elektrode koji se postavljaju na kožu.Jednom kada se elektrode prikače i jedinica se uključi, kroz elektrodu se na kožu šalje blaga električna struja.

Elektroterapija se obično koristi zajedno sa drugim tretmanima, a ne sama. Ljudima koji se podvrgavaju fizikalnoj terapiji, elektroterapija može ublažiti bol u tolikoj meri da pojedinac može aktivnije učestvovati u ciljanim vežbama.

KOJA MEDICINSKA STANJA LEČI ?

Napori da električna struja pomogne u lečenju sežu u stara vremena. Moderna era elektroterapije započela je lečenjem anksioznosti i depresije i od tada je porastao broj potencijalnih primena. Elektroterapija se koristi za rešavanje hroničnog bola i hroničnog umora uopšte, kao i za:

 • opuštanje grčeva mišića,

 • prevencija i zaostajanje u upotrebi atrofije,

 • povećanje lokalne cirkulacije krvi,

 • rehabilitacija i prevaspitavanje mišića,

 • električna stimulacija mišića,

 • održavanje i povećanje opsega pokreta,

 • lečenje hroničnog i neizlečivog bola, uključujući dijabetičku neuropatiju,

 • akutni posttraumatski i posthirurški bol ,

 • posthirurška stimulacija mišića za sprečavanje venske tromboze,

 • zarastanje rana​,

 • Mišićno-skeletne bolesti,

 • Bolovi u vratu i leđima,

 • Poremećaji ramena,

 • Hronični bol,

 • Hronične rane,

 • Poremećaji mentalnog zdravlja i raspoloženja.

TIPOVI ELEKTROTERAPIJE

Svi uređaji za elektroterapiju imaju određene sličnosti, poput  korišćenja struje na elektrodama. Međutim, terapije se razlikuju u frekvencijama, talasnim oblicima i efektima. Ovo su neke od najčešće korišćenih vrsta elektroterapije:​

 • Transkutana električna stimulacija nerva (TENS)

 • Perkutana električna stimulacija nerva (PENS)

 • Električna stimulacija mišića (EMS)

 • Interferencijalna struja (IFS)

 • Impulsna terapija elektromagnetnim poljem (PEMF)

 • Galvanska stimulacija (GS)

 • Ultrazvučna terapija

 • Laserska terapija

 • Magneto terapija