ELEKTRO TERAPIJA

ELEKTRO TERAPIJA

ŠTA JE ELEKTROTERAPIJA ?

Elektroterapija je upotreba električne energije kao medicinskog tretmana. Elektroterapija uključuje niz tretmana pomoću električne energije za smanjenje bolova, poboljšanje cirkulacije, popravljanje tkiva, jačanje mišića i podsticanje rasta kostiju, što dovodi do poboljšanja u fizičkom funkcionisanju.

Jedinica za elektroterapiju obično se sastoje od uređaja koji je povezan žicama sa jastučićima ili vakumima za elektrode koji se postavljaju na kožu.Jednom kada se elektrode prikače i jedinica se uključi, kroz elektrodu se na kožu šalje blaga električna struja.

Elektroterapija se obično koristi zajedno sa drugim tretmanima, a ne sama. Ljudima koji se podvrgavaju fizikalnoj terapiji, elektroterapija može ublažiti bol u tolikoj meri da pojedinac može aktivnije učestvovati u ciljanim vežbama.

KOJA MEDICINSKA STANJA LEČI ?

Napori da električna struja pomogne u lečenju sežu u stara vremena. Moderna era elektroterapije započela je lečenjem anksioznosti i depresije i od tada je porastao broj potencijalnih primena. Elektroterapija se koristi za rešavanje hroničnog bola i hroničnog umora uopšte, kao i za:

 • opuštanje grčeva mišića,

 • prevencija i zaostajanje u upotrebi atrofije,

 • povećanje lokalne cirkulacije krvi,

 • rehabilitacija i prevaspitavanje mišića,

 • električna stimulacija mišića,

 • održavanje i povećanje opsega pokreta,

 • lečenje hroničnog i neizlečivog bola, uključujući dijabetičku neuropatiju,

 • akutni posttraumatski i posthirurški bol ,

 • posthirurška stimulacija mišića za sprečavanje venske tromboze,

 • zarastanje rana​,

 • Mišićno-skeletne bolesti,

 • Bolovi u vratu i leđima,

 • Poremećaji ramena,

 • Hronični bol,

 • Hronične rane,

 • Poremećaji mentalnog zdravlja i raspoloženja.

TIPOVI ELEKTROTERAPIJE

Svi uređaji za elektroterapiju imaju određene sličnosti, poput  korišćenja struje na elektrodama. Međutim, terapije se razlikuju u frekvencijama, talasnim oblicima i efektima. Ovo su neke od najčešće korišćenih vrsta elektroterapije:​

 • Transkutana električna stimulacija nerva (TENS)

 • Perkutana električna stimulacija nerva (PENS)

 • Električna stimulacija mišića (EMS)

 • Interferencijalna struja (IFS)

 • Impulsna terapija elektromagnetnim poljem (PEMF)

 • Galvanska stimulacija (GS)

 • Ultrazvučna terapija

 • Laserska terapija

 • Magneto terapija