FIZIKALNA TERAPIJA

FIZIKALNA TERAPIJA

KOJA MEDICINSKA STANJA LEČI

Fizikalna terapija je nega čiji je cilj da ublaži bol i pomogne Vam da

bolje funkcionišete, krećete i živite. Fiziklana terapija pomaže u zbrinjavanju pacijenata u svim fazama rasta, od početne dijagnoze do restaurativne i preventivne faze oporavka.Neki pacijente dolaze kod lekara ili kod fizioterapeuta, ali drugi sami traže terapiju.

Šta možete očekivati :

 • Podvrgnite se fizičkom pregledu i proceni, uključujući zdravstvenu istoriju i određene postupke ispitivanja, uključujući procenu držanja tela, pokreta i fleksibilnosti, pokreta i performansi mišića i zglobova

 • Primite kliničku dijagnozu, prognozu, plan nege i kratkoročne i dugoročne ciljeve.

 • Primite fizikalni terapijski tretman i intervenciju na osnovu procene i dijagnoze terapeuta.

KOJA MEDICINSKA STANJA LEČI

Fizikalna terapija može lečiti širok spektar medicinskih stanja:

Neke bolesti koje mogu imati koristi od ove vrste lečenja su:

 • Povrede povezane sa sportom, poput  teniskog lakta,

 • Mišićno-skeletna disfunkcija kao što su bolovi u leđima,sindrom rotatorne manžetne i poremećaj temporomandibularnog zgloba (TMZ)

 • Ručna terapija za stanja kao što je sindrom karpalnog tunela i škljocajući prst.

U zavisnosti od razloga za lečenje, prednosti fizikalne terapije uključuju:

 • Rešavanje bolova,

 • Izbegavanje hirurške intervencije,

 • Poboljšana pokretljivost i kretanje,

 • Oporavak od povrede ili traume,

 • Oporavak od moždanog udara ili paralize.

Terapeut može pomoći sportisti da maksimalizuje svoje performanse jačanjem određenih delova tela i korišćenjem mišića na nove načine.​

PREDNOSTI FIZIKALNE TERAPIJE

Kao i kod bilo koje druge medicinske prakse, mogu se primeniti razne terapije za lečenje niza stanja:

 • Shockwave Terapija  jedna od najefikasnijih načina za lečenje.

 • Ultrazvuk ili sonoterapija, za podsticanje krvotoka i zarastanje zagrevanjem tetiva, mišića i tkiva.

 • Jontoforeza, koja koristi ultrazvuk za isporuku određenih lekova. Ovo može smanjiti prisustvo upale.

 • Električna stimulacija, ili elektro terapija, koja koristi topikalne elektrode na koži da bi smanjila bol i povećala funkcionalne mogućnosti.

 • Laserska terapija, u kojoj se koriste snopovi laserskog zračenja za lečenje određenih medicinskih stanja.

 • Magneto terapija je metoda fizikalne terapije koji koristi magnetno polje za stimulisanje regeneracije mekih tkiva.

 • Tecar terapija je medicinska praksa koja primenjuje  elektromagnetnu energiju na biološko tkivo.

Fizio A Plus nudi najbolju kombinaciju lečenja da bi brže došli do ​rezultata