KINEZI TERAPIJA

KINEZI TERAPIJA

Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom.Kao ljudska bića predodređeni smo da se krećemo.Nažalost moderan način života, zanemarivanje svakodnevene fizičke aktivnosti sa vremenom dovodi do negativnih posledica, a nekada i do stanja ili bolesti koje mogu biti trajne.Mobilnost u zglobovima neće biti potpuna, ako neku vrstu pokreta ne primenjujemo u svakodnevnom životu.Stanja nakon trauma dovode do ograničenosti u pokretu.
Fizio A Plus tim veruje da samo indidualnim radom tj. vežbanjem možemo dobiti maksimalnu mogućnost pokreta.Kroz praćenje stanja pacijenta, pozitivan stav i svakodnevnu primenu kineziterapije uspeh je  zagaravantovan .