cta3.jpg

FUNKCIONALNI PREGLED

ŠTA JE FUNKCIONALNI PREGLED

Funkcionalni pregled je rutinski test može biti pregledan od strane  fizioterapeuta.

Funkcionalni pregled može biti pogodan trenutak da svom fizioterapeutu postavite pitanja o svom zdravlju ili razgovarate o promenama ili problemima koje ste primetili.

Postoje različiti testovi koji se mogu obaviti tokom vašeg fizičkog pregleda. U zavisnosti od vaše starosti ili medicinske ili porodične istorije, vaš fizioterapeut može uraditi dodatno testiranje.

Svrha godišnjeg funcionalni pregleda

Funkcionalni pregled pomaže vašem fizioterapeutu ili lekaru da utvrdi opšti status vašeg zdravlja. Pregled vam takođe daje priliku da razgovarate sa njima o bilo kakvim stalnim bolovima ili simptomima koji se javljaju.

 

Funkcionalni pregled se preporučuje najmanje jednom godišnje, posebno kod ljudi starijih od 50 godina.

KAKO SE PRIPREMITI ZA FUNKCIONALNI PREGLED

Pravilna priprema za funkcionalni pregled može vam pomoći da na najbolji način iskoristite vreme uz fizioterapeuta.

Pre funkcionalni pregleda trebali biste prikupiti sledeću dokumentaciju:

  1. Spisak trenutnih lekova koje uzimate, uključujući lekove koji se prodaju bez recepta i bilo koje biljne dodatke.

  2. Spisak svih simptoma ili bolova koje imate

  3. Rezultati bilo kojih nedavnih ili relevantnih testova

  4. Medicinska i hirurška istorija

  5. Ako imate ugrađen uređaj, poput pejsmejkera ​​ili defibrilatora, ponesite kopiju prednje i zadnje kartice uređaja

  6. Imena i kontakt informacije drugih lekara koje ste možda nedavno videli